+385 1 3314 987


Trg Dr. F. Tuđmana 4, 10290 Zaprešić

Naš tim

Doc.dr.sc. Damir Bosnar, dr.med.

Damir Bosnar je od 2003. godine zaposlen na Klinici za očne bolesti KB “Sveti Duh”, kao znanstveni novak, a od 2008. godine kao specijalist oftalmolog s užim područjem interesa iz područja liječenja bolesti stražnjeg segmenta oka i vitreoretinalne kirurgije koja mu je uz operaciju katarakte i kirurgiju prednjeg segmenta oka od primarnog interesa u svakodnevnom stručnom i znanstvenom radu. Često boravi u inozemstvu radi edukacije i aktivno sudjeluje u domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima, te redovito objavljuje radove u stručnim i znanstvenim časopisima. Završio je dva poslijediplomska studija od kojih je jedan na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a drugi na Prirodoslovno matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je i obranio disertaciju kojom je stekao naslov doktora znanosti. Tijekom 2010. godine stiče naslovno suradničko zvanje višeg asistenta u znanstvenom području biomedicine i zdravstva – polje kliničke medicinske znanosti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U školskoj godini 2009/2010. predavač je iz oftalmologije na dodiplomskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Tijekom 2011. godine postaje naslovni docent na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a kao predavač sudjeluje u održavanju nastave na poslijediplomskom studiju iz oftalmologije i optometrije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u školskoj godini 2011/2012. Također je predavač na Tečaju fakoemulzifikacije koji organiziraju KB Sveti Duh i Alcon. Završio je više domaćih i međunarodnih tečajeva stalnog medicinskog usavršavanja. Voditelj je poslijediplomskih tečaja I. kategorije: "Medikamentozno i kirurško liječenje bolesti stražnjeg segmenta oka, "Wet-lab" – intravitrealna aplikacija lijekova" i "Dijagnostika bolesti stražnjeg segmenta oka", suvoditelj. Pozvani je predavač na više simpozija te konzultant Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za upućivanje osiguranih osoba HZZO-a na liječenje u inozemstvo. Kao autor i koautor prezentirao je 116 radova na znanstvenim skupovima od kojih 73 na međunarodnim znanstvenim skupovima. Objavio je 12 radova u znanstvenim časopisima citiranim u Current Contents-u, 8 radova u časopisima koji se indeksiraju u drugim međunarodnim indeksnim publikacijama (lndex Medicus, Excerpta Medica, Scopus) i 7 sažetaka u časopisu indeksiranom u Current Contents-u. Koautor je 5 udžbenika iz oftalmologije kao i farmakoterapijskog priručnika iz oftalmologije te urednik oftalmološkog web udžbenika za operaciju katarakte.

S poliklinikom Odraz uspješno surađuje od samog osnivanja 2009. godine.