+385 1 3314 987


Trg Dr. F. Tuđmana 4, 10290 Zaprešić

Operativni zahvati

Doc.dr.sc. Damir Bosnar, dr.med

Operativne zahvate u Poliklinici Odraz izvodi doc.dr.sc. Damir Bosnar, specijalist oftalmolog s užim područjem interesa iz područja liječenja bolesti stražnjeg segmenta oka i vitreoretinalne kirurgije koja mu je uz operaciju katarakte i kirurgiju prednjeg segmenta oka od primarnog interesa u svakodnevnom stručnom i znanstvenom radu. Završio je dva poslijediplomska studija od kojih je jedan na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a drugi na Prirodoslovno matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je i obranio disertaciju kojom je stekao naslov doktora znanosti. Često boravi u inozemstvu radi edukacije i aktivno sudjeluje u domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima, te redovito objavljuje radove u stručnim i znanstvenim časopisima. Kao autor i koautor prezentirao je 116 radova na znanstvenim skupovima od kojih 73 na međunarodnim znanstvenim skupovima. Objavio je 12 radova u znanstvenim časopisima citiranim u Current Contents-u, 8 radova u časopisima koji se indeksiraju u drugim međunarodnim indeksnim publikacijama (lndex Medicus, Excerpta Medica, Scopus) i 7 sažetaka u časopisu indeksiranom u Current Contents-u. Koautor je 5 udžbenika iz oftalmologije kao i farmakoterapijskog priručnika iz oftalmologije te urednik oftalmološkog web udžbenika za operaciju katarakte.